Rehabilitacja osób starszych

Rehabilitacja osób starszych zajmuje się pomocą osobom starszym i chorym. Pozwala na utrzymanie stałego, aktywnego kontaktu ze środowiskiem i w odpowiedni sposób modyfikować styl życia, np. obniżyć masę ciała, zmniejszyć przeciążenia kręgosłupa, odciążyć stawy.

Rehabilitacja osób starszych może obejmować szereg działań, które nakierunkowane są głównie na poprawę ruchomości i redukcję bólu. Dotyczy różnych obszarów – wskazana może być zarówno rehabilitacja kręgosłupa i szyi, jak i stawu biodrowego, kolan oraz wielu innych części ciała.

Rehabilitacja Seniorów znacznie poprawia jakość ich życia i co ważne, wspiera profilaktykę wielu chorób. Ponieważ z wiekiem nie tylko zmniejsza się sprawność fizyczna, ale także mogą pojawiać się problemy poznawcze, emocjonalne i społeczne, priorytetem w rehabilitacji geriatrycznej jest aktywizacja seniora w takim zakresie, w jakim to możliwe – utrzymanie jak najlepszej sprawności i samodzielności w możliwie dużym stopniu. Dokładne cele i rezultaty zależą jednak od stanu konkretnego pacjenta.