Pierwsza wizyta

Wywiad

Pierwsze spotkanie rozpoczynam od szczegółowego wywiadu. Rozmowa dotyczy dolegliwości bólowych, problemów z ruchem oraz historii choroby. Ważne są dla mnie między innymi informacje od kiedy odczuwany jest ból, kiedy pierwszy raz zauważyliśmy jakieś niepokojące symptomy, jak silne są objawy i jak do tej pory wyglądało leczenie. Poruszam także tematy związane z codzienną aktywnością fizyczną, stylem życia, charakterem wykonywanej pracy, przebytymi urazami i operacjami czy chorobami współistniejącymi.

Informacje zebrane podczas rozmowy pozwolą mi na wybór dalszego kierunku diagnostycznego.

Badanie przedmiotowe

Zebrane w wywiadzie informacje pozwalają na wykonanie specyficznych testów diagnostycznych i funkcjonalnych. Fizjoterapeuta bada poprzez dotyk okolice bolesnego miejsca, mogę poprosić Cię o wykonanie określonych ruchów w różnych kierunkach mogących wywoływać lub zmniejszyć ból – wszystko po to, by zebrać jak najwięcej informacji o możliwych przyczynach Twojej dolegliwości.

Diagnoza

Dzięki badaniom przedmiotowym oraz zebranym w wywiadzie informacjom, wyciągane są istotne wnioski oraz wstępna diagnoza, która określa najbardziej prawdopodobne przyczyny dolegliwości pacjenta oraz możliwe metody leczenia.

Terapia

Rodzaj terapii jest odpowiednio dobrany pod kątem schorzenia oraz dolegliwości i w pełni zindywidualizowany dla każdego pacjenta. Przed wykonaniem danej techniki staram się jak najdokładniej informować o celu i oczekiwanych rezultatach, ponieważ uważam, że świadomość pacjenta w terapii jest bardzo ważna i w dużej mierze sam pacjent ma wpływ na jej końcowy wynik.  Podczas kolejnych wizyt zawsze oceniam efekt poprzednich zabiegów i to czy jest on wystarczająco dobry. Jeśli nie, staram się odpowiednio zmodyfikować cały proces w celu poprawy efektów.

Dodatkowe informacje

Ubiór – wygodny/luźny/sportowy strój nie krępujący ruchów, który pozwoli na swobodne wykonanie badania.

Dokumentacja medyczna – wyniki badań obrazowych (RTG, USG, wyniki rezonansu magnetycznego), wypisy ze szpitali itd. będą pomocne w diagnozowaniu i planowaniu terapii.